Zadania należące do tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia zwykłe znacznie różnią się od tłumaczeń przysięgłych. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że te ostatnie może wykonywać tylko osoba do tego uprawniona. Wykonuje ona zawód zaufania publicznego. Jest to osoba, która specjalizuje się w tłumaczeniu ważnych dokumentów. Najczęściej są to dokumenty procesowe, urzędowe.

Obowiązki tłumacza przysięgłego i jego wynagrodzenie

tłumaczenia przysięgłe z WrocławiaTłumacz przysięgły zajmuje się również uwierzytelnianiem dokumentów. Może on poświadczać tłumaczenia wykonane przez inne osoby. Aby poświadczyć tłumaczenie, tłumacz musi posiadać własna pieczęć. W otoku pieczęci tłumacza przysięgłego znajdować się musi jego imię i nazwisko. Konieczne jest również wskazanie języka, którym na co dzień zajmuje się tłumacz. W środku pieczęci powinna znaleźć się pozycja tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych. Takie tłumaczenia przysięgłe z Wrocławia wykonywane są w sposób profesjonalny i na pewno nie zawiodą zaufania klientów. Oczywiście tłumacz przysięgły może też wykonywać tłumaczenia w formie elektronicznej. Wtedy tłumaczenie zostaje opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pod każdym tłumaczeniem konieczne jest zaznaczenie, czy tłumacz przetłumaczył dany dokument z oryginału czy też miał do dyspozycji kopie, odpisy dokumentów. Do zadań tłumacza przysięgłego należy również wykonywanie ustnych tłumaczeń. Tłumacz ma prawo do tego, by poświadczać, sprawdzać dokumenty, które zostały przetłumaczone przez kogoś innego.

Do zadań tłumacza przysięgłego należy nie tylko tłumaczenie dokumentów na rzecz osób prywatnych. Równie dobrze tłumacz może tłumaczyć dokumenty na potrzeby organów państwowych. Może to być Policja, sąd, prokuratura i wiele innych. Jeśli chodzi o wynagrodzenie za tłumaczenia, to są one w Polsce ściśle ustalone poprzez rozporządzenie ministra sprawiedliwości.