Szybkie przekształcenie firmy w spółkę

Na rynku działa nawet kilka milionów różnych firm, które mogą mieć kilka form prawnych. Przede wszystkim są to jednoosobowe działalności gospodarcze, które są najchętniej wybierane przez przedsiębiorców. Mają sporo zalet, ale nie brakuje w nich wad.

Kiedy przekształcić firmę jednoosobową w spółkę?

przekształcenie działalności w spółkęOsoby, które dopiero zakładają firmę przeważnie zaczynają z niewielkim budżetem i często nie zatrudniają pracowników. Najkorzystniejszą formą działalności dla nich jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest też najtańsza w prowadzeniu. Jednak kiedy firma się rozrasta i zaczyna zatrudniać więcej osób, taka forma działalności nie jest najlepsza z wielu prawnych aspektów. Dlatego też na tym etapie niektórzy przedsiębiorcy biorą pod uwagę przekształcenie działalności w spółkę, aby lepiej ją dostosować do nowych realiów i możliwości firmy. Przeważnie decydują się na zmianę jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż taka zamiana przynosi wiele korzyści, a przede wszystkim zmniejsza ich odpowiedzialność finansową za zobowiązania firmy. W poprzedniej formie przedsiębiorca odpowiadał całym swoim majątkiem, co było niekorzystne. Co prawda prowadzenie spółki jest droższe i wymaga dopełnienia wielu obowiązków związanych chociażby z rejestracją w Krajowym Rejestrze Spółek. Ponadto trzeba sporządzić plan przekształcenia, dokonać wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powołać członków zarządu spółki czy  sporządzić umowę spółki.

Przeważnie od strony formalnej jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę w ciągu jednego dnia. Konieczne jest także dokonanie odpowiednich zmian w biurze rachunkowych, ponieważ spółka wymagana prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, co jest znacznie droższe.