Niebezpieczny materiał ADR

Kilka lat temu zajęłam się nowym zajęcie, a mianowicie jest przewożenie towarów niebezpiecznych. Było to jakieś siedem – osiem lat temu, kiedy ta branża dopiero, co zaczynała się kształtować. Na owy czas przypada okres kiedy musiałam znaleźć sobie całkiem nową pracę i tak właśnie zostałam kierową towarów niebezpiecznych tj. ADR.

Co to takiego jest niebezpieczny materiał ADR?

materiały niebezpieczne adrDo transportu takich towarów musiałam wyrobić sobie specjalną licencję. Dodatkowo musiałam kupić specjalnie przystosowany samochód, który został jeszcze dokładnie sprawdzony przez wydaniem stosownego pozwolenia. Na wspomniany wcześniej czas przypada duży kryzys ekonomiczny, spowodowany wielkich krachem na giełdzie papierów wartościowych, który zmusił mnie do znalezienia sobie całkiem nowej pracy. Warto wiedzieć, że tak zwane materiały niebezpieczne adr to między innymi: materiały i przedmioty wybuchowe, różne niebezpieczne gazy, materiały ciekłe szybko zapalne, materiały stałe łatwopalne, materiały, które są samozapalne, specjalne materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, materiały zakaźne w tym medyczne, materiały promieniotwórcze (przy nich należy zachować szczególną ostrożność), substancje utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące (takich jest zawsze najwięcej, są to np. środki ochrony rośliny, bardzo często transportowane), materiały żrące (głównie niebezpieczne chemikalia), różne materiały i przedmioty niebezpieczne (np. materiały z ostrymi krawędziami, które muszą zostać odpowiednio zabezpieczone).

Jak widać występuje szereg kategorii materiałów niebezpiecznych, które nadają się do transportu krajowego i międzynarodowego. Ja specjalizuje się osobiście w przewozie cieszy niebezpiecznych różnego rodzaju. Dlatego też moja flota samochodowa to głównie cysterny.