Na czym polega leczenie psychoterapeutyczne?

 

Wiodącą metodą leczenia psychoterapeutycznego jest uzdrowienie psychiczne. Leczenia to wykonuje wybitna osoba, jaką jest psychoterapeuta lub zespół specjalistów jako całość. Składają się na nich lekarze, psychologowie, socjoterapeuci i pielęgniarki.

Każdy ma prawo do skutecznej psychoterapii

psychoterapia ŁódźLeczenie opiera się na umowie terapeutycznej, która wymaga zaangażowania i odpowiedzialności obu stron. Chodzi o to, aby wymagać od pacjenta przedstawienia własnego punktu widzenia o problemach psychologicznych, aby terapeuta mógł doświadczyć jego funkcjonowanie psychiczne, jego stosunek do siebie i innych. Musi wiedzieć, co konkretnie powoduje jego trudności. Najważniejsza jest w tym motywacja do zmiany i to już jest zadanie osoby, której zadaniem na co dzień jest psychoterapia Łódź ma wielu wykwalifikowanych specjalistów tego pokroju. Pierwsza wizyta, to wstępne badanie, które jest przeprowadzane, aby ustalić diagnozę psychologiczną. Psychoterapeuta wówczas rozumie wewnętrzne konflikty pacjenta, jego motywacje, relacje i okoliczności życiowe leżące u podstaw problemu. psychoterapia może być indywidualna lub grupowa. Duże spotkanie grupowe odbywa się kilka razy w tygodniu. To spotkanie określonej społeczności, a jego zadaniem jest odzwierciedlenie interakcji między ludźmi. Ich funkcją jest analiza i weryfikacja problemów w relacjach członków grupy. Zrozumienie może prowadzić do wcześniejszych doświadczeń z dzieciństwa, które często są źródłem obecnych problemów.

Pacjenci proszeni są o przekazywanie informacji zwrotnych na temat ich psychicznego, relacyjnego funkcjonowania, tak aby członkowie grupy byli obecni w podwójnej roli jako pacjent i moderator. Na tym to wszystko właśnie polega. Psychoterapia może być więc skuteczna i pomocna każdemu