Korzyści wynikające z audytów dla przedsiębiorstw

Zaawansowane procesy analityczne związane z audytem w zakresie optymalizacji kosztorysów oraz procesów produkcyjnych mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej na drodze wdrażania koncepcji samowystarczalnego, niskoemisyjnego, a co za tym idzie w pełni ekologicznego systemu gospodarczego. Dzięki „białym certyfikatom” przedsiębiorcy mają szansę brać udział w rozmaitych grantach oraz korzystać z dotacji.

Cele strategiczne koncepcji OZE a analizy audytowe

profesjonalne audyty energetyczne przedsiębiorstwPrognozowane zmiany gospodarcze przewidziane w krótko- oraz długoterminowej strategii rozwoju kraju do końca 2030r. przewidują, że przeciętne roczne zużycie energii pierwotnej niezbędnej do celów eksploatacji budynków użytkowych nie powinno przekraczać 70kWh dla powierzchni 1m2 w ciągu roku. Bazując na powyższych założeniach niezbędne jest tworzenie nowych rozwiązań technologicznych, które nie tylko umożliwią osiągnięcie poszczególnych celi strategicznych, takich jak m. in. zoptymalizowanie zużycia energii oraz promowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, które przyczynią się do budowania silnego pod względem gospodarczym samowystarczalnego systemu infrastruktury, ale również pozwolą na kreowanie nowych rozwiązań. Dzięki wdrożeniu praktyk analitycznych takich jak profesjonalne audyty energetyczne przedsiębiorstw, zyskamy możliwość uzyskanie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub  instalację przemysłową, a także określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.

Dzięki „białym certyfikatom” możliwy będzie nie tylko wzrost znaczenia OZE, ale również bezpośredni rozwój technologii z ich zastosowaniem z wyróżnieniem głównych obszarów działania które stanowią energia pozyskiwana ze źródła jakim są promienie słoneczne, wiatru czy cieków wodnych. Taki rozwój nowoczesnych technologii pozwala nie tylko z optymizmem patrzeć w przyszłość, ale także stopniowo pozwala na zbliżanie się do w pełni ekologicznego systemu energetycznego, którego bazę stanowić będą wyłącznie systemy instalacyjne oparte na OZE.