Jakie urządzenia służą do kontroli stanu zasilania?

Każdy sprzęt elektryczny musi być zasilany napięciem o odpowiednich parametrach. Tylko w takich warunkach może on poprawnie działać oraz osiągnąć maksymalną możliwą sprawność. Jest to szczególnie istotne w przypadku zakładów przemysłowych, gdzie niezbędna jest ciągła optymalizacja zachodzących procesów. Ma to na celu ograniczenie zużycia mediów, które są potrzebne do zachowania ciągłości procesów technologicznych.

Parametry jakościowe energii elektrycznej

kontrola jakości energiiW tym celu stosowane są różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają określić stan faktyczny. Jednym ze sposobów jest ciągła kontrola jakości energii, która może być wykonana z wykorzystaniem analizatorów sieciowych. Urządzenia takie pozwalają na pomiar najważniejszych wielkości elektrycznych w czasie rzeczywistym. Można tutaj wymienić chociażby wartość napięcia czy natężenie prądu płynącego w poszczególnych fazach. Do innych istotnych parametrów należą z całą pewnością współczynniki opisujące zjawiska takie jak zawartość harmonicznych w przebiegach prądu oraz napięcia. Kolejnym ważnym parametrem jest stosunek mocy biernej do czynnej. Tutaj również bardzo dobrze sprawdzi się analizator sieci. Należy pamiętać, że urządzenia takie są przeznaczone do różnych układów. Najprostsza klasyfikacja obejmuje sprzęty jedno oraz trójfazowe. Decydując się na zakup takiego sprzętu należy również zwrócić uwagę na jego dokładność pomiaru.

Dla użytkownika mogą być również istotne inne dodatkowe funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość przesyłania danych w czasie rzeczywistym do bazy danych, która przeważnie ulokowana jest na firmowym serwerze. W ten sposób w dowolnym momencie możliwe jest podejrzenie stanu procesu oraz podjęcie działań zapobiegawczych w razie stwierdzenia odstępstw od normy. Jak widać obecnie jednym z ważniejszych procesów jest stały nadzór nad stanem maszyn oraz parametrami zasilania.