Geologiczne sprawdzanie podłoża

Od kilkunastu lat można zauważyć w Polsce gwałtowny wzrost zainteresowania przeprowadzaniem badań geologicznych. Pozyskiwanie kopalnych źródeł energii jest głównym czynnikiem determinującym przeprowadzanie takich badań.

Badanie wnętrza Ziemi

badania geologiczneJakiś czas temu było bardzo głośno na temat dużych złóż gazu łupkowego w naszym kraju. Od tej pory rozpoczęto przeprowadzanie wyspecjalizowanych badań terenu w niemalże całym kraju. Jednak badania geologiczne to nie tylko szukanie złóż paliw kopalnych. Bardzo często zdarza się, że duże korporacje planując inwestycję o charakterze budowlanym rozpoczyna takie działanie od wykonania badań gruntu, na którym planowany obiekt ma zostać wybudowany. Dzięki temu inwestor ma wiedzę odnośnie stabilności podłoża i jest w stanie zaoszczędzić firmie problemów natury technicznej. Po takim badaniu może dokonać zmian odnośnie projektowania posadowienia budynku. Badania geologiczne tego typu wykonuje się najczęściej poprzez dokonanie serii wierceń otworów badawczych lub przy użyciu próbników przelotowych. Dodatkowo wyniki badań pochodzących z wierceń zasila się informacjami odnośnie badań laboratoryjnych, badań wody gruntowej. Takie zestawienie danych pozwala wyciągnąć wniosek czy warto na danym terenie rozpoczynać budowę oraz pozwala przewidzieć ewentualne problemy związane ze stabilnością podłoża. Ciężko jest podać cenę szacunkową takiego badania z tej racji, że często firmy muszą podchodzić indywidualnie do wymogów klienta oraz często teren wymaga przeprowadzania badań innego typu.

Jeśli planujesz wybudować dom, budynek gospodarczy lub obiekt będący częścią firmy to warto rozważyć opcję zlecenia wykonania badań geologicznych. Pozwoli to uniknąć niechcianych niespodzianek w przyszłości i zapewni nam komfort w kwestii bezpieczeństwa naszych budynków.